Cat's Review

[Review] Khế tử – Dịch Tu La

Tên gốc: Khế tử Tác giả: Dịch Tu La Thể loại: Vị lai giá không, kiếp trước kiếp sau, tình hữu độc chung, khoa học viễn tưởng, cưới trước yêu sau, chủ thụ, HE, 1×1 CP chính: Doanh Phong x Lăng Tiêu Tình trạng bản gốc: Hoàn (187 chương + 1 PN) Tình trạng bản dịch: Hoàn. Biên tập: Windy… Continue reading [Review] Khế tử – Dịch Tu La

Cat's Diary · Cat's Review

[Review] Cựu mộng – Khốn Ỷ Nguy Lâu

Tên gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _  困倚危楼。 Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, GE. CP chính: Lâm Dịch x Lâm Gia Duệ | CP phụ: Tần Trí Viễn x… Continue reading [Review] Cựu mộng – Khốn Ỷ Nguy Lâu

Cat's Review

[Review] Thắp đèn ngắm lưỡi đao – Hoài Thượng

Thắp đèn ngắm lưỡi đao Tác giả: Hoài Thượng. Thể loại: hiện đại, trọng sinh, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, quỷ súc tra công x thâm tàng bất lộ bề ngoài nhu nhược kì thực ăn tươi nuốt sống thụ, báo thù rửa hận, hào môn thế gia, HE. Edit: Trác Lam… Continue reading [Review] Thắp đèn ngắm lưỡi đao – Hoài Thượng