Uncategorized

BÀI VĂN ĐẠT 150/150 ĐIỂM TRONG KỲ THI ĐẠI HỌC CỦA TỈNH GIANG TÔ – TRUNG QUỐC NĂM 2019

Bài văn này là do mình đọc thấy hay nên đăng lên lưu lại, mình cũng không biết là bạn thí sinh nào đã viết bài này nên nếu có bạn nào đi ngang biết được thông tin gì thì comt bên dưới, mình sẽ bổ sung thông tin vào ngay. Còn tạm thời thì… Continue reading BÀI VĂN ĐẠT 150/150 ĐIỂM TRONG KỲ THI ĐẠI HỌC CỦA TỈNH GIANG TÔ – TRUNG QUỐC NĂM 2019